-A A +A

Eeuwfeest voor de Belgische militaire luchtvaart

Bevekom, vrijdag 6 september 2013. Op uitnodiging van de luchtcomponent zijn we aanwezig op een joint power demo onder de noemer 'Excercise Centennial'. Deze oefening wordt gehouden voor een select publiek van ambassadeurs, officieren uit eigen land en van heel wat andere bevriende naties. Hiermee wil de luchtcomponent demonstreren welke weg het luchtwapen in 100 jaar heeft afgelegd en meteen ook de huidige operationele capaciteiten in de kijker zetten.

Koning Albert I ondertekende op dinsdag 16 april 1913 het Koninklijk Besluit waardoor de militaire luchtvaart in België vorm kreeg, onder meer door de oprichting van een “Vliegerscompagnie” en een vliegschool. Een eeuw later bestaat de Luchtcomponent uit verschillende eenheden die zowel op het nationale grondgebied als tijdens internationale operaties hun nut bewezen. Voor de dynamische operationele demonstratie op vliegbasis Bevekom werd een realistisch scenario uitgeschreven rond een hedendaagse conflictsituatie waar niet alleen F16’s maar ook de A109-vloot, C-130 Hercules, Sea King, B-Hunter en hun bemanningen hun kunnen toonden. Dit alles in samenwerking met de landcomponent die infanterie eenheden, special forces en paracommando’s leverde.

Tekst en foto’s: Tom Brinckman