-A A +A
Hangar Flying is de Engelse uitdrukking voor het keuvelen over luchtvaart. We willen op een aangename en eigenzinnige manier artikels brengen over de Belgische burgerlijke en militaire vliegerij. Het accent ligt op de achtergrondinformatie met ruime aandacht voor mensen en technieken. De redactie heeft daarenboven een boontje voor het vliegend en onroerend luchtvaarterfgoed. Mede dankzij de steun van het Contactforum voor erfgoedverenigingen (VCM) en de Vlaamse overheid hebben we de middelen om ons luchtvaartpatrimonium permanent op te volgen.

Vrienden van de luchtvaart

Het strategisch plan van defensie tot 2030 werd (eindelijk) goedgekeurd door de regering. Eind vorig jaar werden de principiële oriëntaties van het plan al positief onthaald. De definitieve versie van het plan is een 144 pagina’s tellend document dat moet leiden tot een aanzienlijke verhoging van het defensiebudget. Op korte termijn krijgt het leger ook 200 miljoen euro voor investeringen. Over de sluiting van kazernes en basissen is zoals verwacht nog niets beslist.

Het uiteindelijke plan ligt in grote lijnen vast met hetgeen we al in januari schreven in het artikel: Het strategisch plan, een beknopt overzicht in de lucht. Naast de verhoging van het budget gaat het onder meer om de aankoop van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de verouderde F-16's, de aanschaf - in Europees verband - van een A330 MRTT en zes drones. Het plan gaat wel gepaard met een verdere daling van het aantal militairen van 32.000 naar 25.000.

In de Kamer maakte de premier zich sterk dat de regering de uitgaven voor defensie wil stabiliseren en de besparingen stoppen: “De uitgaven worden tegen 2030 opgekrikt tot 1,3 procent van het bbp.” Vanuit de oppositiebank klonk echter een ander geluid: “Deze regering heeft het defensiebudget laten zakken tot op historische laagten,” klonk het bij sp.a defensiespecialist Dirk Van der Maelen. Toch was dat niet de voornaamste kritiek. Veel problematischer vindt Van der Maelen het Koude Oorlog-sfeertje dat volgens hem geschept wordt dezer dagen. Vast staat dat op de NAVO-top opnieuw een forse versterking zal worden aangekondigd van de militaire aanwezigheid in Oost-Europa, in reactie op de crisis in Oekraïne, de annexatie van de Krim en de agressieve houding van Moskou.

Door een engagement op lange termijn aan te gaan, beseft premier Michel dat ook de volgende regeringen keuzes zullen moeten maken om het plan concreet uit te werken. Het is cruciaal om voor Defensie over strategische investeringen te beslissen op middellange en lange termijn, zei Michel. "Een vliegtuig of een fregat kopen, neemt nu eenmaal tijd in beslag en dat betekent inderdaad dat ook de volgende regeringen en parlementen beslissingen zullen moeten nemen". Minister Vandeput herhaalde wel nog dat de beslissing over de vervanging van de F-16’s tijdens deze legislatuur moet vallen, zoals in het regeerakkoord voorzien is.

Op de luchtmachtbasis Kleine-Brogel in Limburg zijn maandagochtend 27 juni zes Belgische F-16's vertrokken richting Jordanië. Van daaruit zullen ze gedurende een jaar operaties uitvoeren tegen de jihadistische groep Islamitische Staat (IS) in Irak en - voor het eerst voor de Belgische luchtmacht - ook in Syrië. De toestellen stegen op in aanwezigheid van minister van Defensie Steven Vandeput. De naam en locatie van de Jordaanse luchtmachtbasis werden niet bekendgemaakt uit veiligheidsoverwegingen.

De Belgische gevechtsvliegtuigen nemen voor de tweede keer deel aan de door de VS geleide missie "Inherent Resolve" tegen IS. Ze hernemen de operatie "Desert Falcon" die van oktober 2014 tot juni 2015 werd uitgevoerd, maar vanwege budgettaire redenen onderbroken werd. De Belgische F-16's lossen in Jordanië Nederlandse toestellen af, in het kader van de beurtrol tussen beide landen. De overdracht van het bevel is voorzien op dinsdag. Nederland zal nu instaan voor de beveiliging op de grond.

De Aéroclub de Hesbaye (Avernas – EBAV) kondigde op haar Facebook pagina met enige vreugde aan dat de Raad van State voor de derde keer in vijf jaar de milieuvergunning voor de negen windmolens in Landen heeft vernietigd. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (jaja, die van de bomen) moet dus voor de vierde keer opnieuw aan haar huiswerk beginnen.

Op 22 juni viel het doek (waarschijnlijk definitief?) over de Belgische luchtvaartmaatschappij VLM. Om de bijna 25 jaar operaties te illustreren, brengen we in de volgende nieuwsbrief ode aan dit Antwerpse icoon.

Kevin Cleynhens
Hoofdredacteur
Hangar Flying