Graf van Sgt leerling-piloot Karel Hendrickx, Harvard 42-85165

Sgt Karel Hendrickx stierf bij de landing na zijn eerste solovlucht aan boord van North American T-6D/Harvard IIb serial number USAF 42-85165 te Centralia (Canada) op 26 maart 1952.
Spijtig genoeg is het graf van Sgt Karel Hendrickx wat beschadigd. De volgende informatie werd ons op 9 juli 2012 bezorgd door André Christiaens en Louis Goovaerts.
Karel werd geboren op 18 september 1931 als zoon van een Hombeekse schoolmeester. Hij overleed op 26 maart 1952 te Centralia-Canada. Zijn begraving heeft plaats gehad te Hombeek, 4 jaar na zijn vliegtuigongeval, op datum van 9 november 1956. Waarom het vier jaar geduurd heeft voor de Canadese Leger Overheid hem vrij gegeven heeft, blijft voor velen een raadsel.
Uit “de schacht” november 1956
Op 26 maart 1952, verongelukte te Ontario (Centralia, Canada), een onzer Hombeekse soldaten, ons aller vriend karel Hendrickx. Zijn stoffelijk overschot wordt naar België overgebracht en zal er waarschijnlijk op 7 november a.s. met militaire eer begraven worden. Op 6 november a.s. heeft er te Antwerpen een zieledienst plaats voor 21 militairen, allen in Amerika verongelukt of gesneuveld. MILAC biedt aan de beproefde ouders nogmaals zijn innige deelneming aan.
Karel, rust in vrede.
Uit “de schacht” december 1956
De redactie.
Wij danken de 15 soldaten, die naar huis gekomen waren voor de begrafenisplechtigheden van hun vriend Karel Hendrickx. De bevelvoerende luitenant van het detachement van Melsbroek, vroeg ons aan allen zijn dank en gelukwensen over te maken, wat wij van harte doen. Ook vanwege de beproefde familie worden onze Hombeekse militairen bedankt. De soldaten die hun uiterste best gedaan hebben om thuis te zijn, maar die door dienstredenen niet konden of mochten komen, worden natuurlijk van deze dankbetuigingen niet uitgesloten.
Hier hebben onze jongens bewezen dat de dienstvaardigheid voor hen geen ijdel woord is. Mannen, proficiat.
Dagbladartikel in “de schacht”
Begrafenisplechtigheden van sergeant Karel Hendrickx
Op vrijdag 9 november, werd te Hombeek Sergeant Karel Hendrickx, leerling-vliegenier, ten grave gedragen. Geboren te Hombeek op 18 september 1931, werd hij voor de militaire dienst opgeroepen op 1 februari 1951.Op 25 augustus van dit jaar ging hij naar Amerika om er zijn verdere opleiding te ontvangen als vliegenier. Tijdens een nachtvlucht op 26 maart 1952, stak een sneeuwstorm op. Karel Hendrickx, inmiddels tot sergeant bevorderd, plofte met zijn vliegtuig neer te Centralia-Ontario (Canada) en vond aldus de dood. De lijkkist, getooid met de Belgische vlag, werd gedragen door Hombeekse soldaten, terwijl de militaire eer bewezen werd door een detachement van de luchtmacht uit Meisbroek.
Tussen de talrijke menigte, die de stoet volgde, bemerkte men dhr burgemeester en schepenen, het bestuur van de plaatselijke MILAC-afdeling, de hoofdleiders van KAJ en Chiro, de voorzitter van de B.J.B., een afvaardiging van de K.W.S.C. De Hombeekse Sportvrienden, de voorzitter van de K.W.B., de oud-onderpastoor E.H. Pauwels, Lt.-vliegenier J. Reyniers, de oud-wereldkampioen Miel Van Cauter, vriend van de overledene, benevens tal van leden van plaatselijke organisaties.
Begrafenis K. Hendrickx (9-11-56)
Op 9 november werd alhier sergeant Karel Hendrickx ter aarde besteld met militaire eer. Omstreeks 10 uur kwam een legerwagen toe op het Statieplein. Een detachement van de Luchtmacht wachtte er het stoffelijk overschot op. De lijkkist werd gedragen door 15 Hombeekse soldaten: Parys Kamiel, Meysmans Jan, Verlinden Firmain, Goovaerts Louis,
Verschueren René, Jacobs Jozef, Vermeylen Willy, De Hoef Emiel, Lambrechts Frans, Bosmans Ferdinand, Huybrechts Roger, Geerts Emiel, Teughels Jozef, Van Ingelghom Edmond en De Valck Frans.
Onmiddellijk na de familie stapte het bestuur van Milac op, vertegenwoordigd door Louis Van den Heuvel, Julien Clerbout, Roger Verbergt, Theo Keuleers en Jan Verhasselt. Verder merkten we ook op : majoor Paternostre de la Maurieau, de hr. Burgemeester en schepenen, voorzitter van B.B. en KWB en oud-wereldkampioen Miel Van Cauter.
Beelden: © André Christiaens | © André Christiaens, 9 juli 2012
Datum gebeurtenis:
26/03/1952
Datum registratie:
12/07/2012
Locatie:
Graf van Sgt leerling-piloot Karel Hendrickx, Harvard 42-85165
Adres:
Begraafplaats Locquetstraat, Hombeek, Mechelen. Wanneer je het kerkhof betreed moet u onmiddellijk naar rechts gaan tegen de buitenmuur van de begraafplaats. Zijn graf is het vierde laatste van de eerste rij.
Lengtegraad:
4°26’28.6″E
Breedtegraad:
51°01’04.9″N

FEEDBACK

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, stemt u in met ons Privacy & Cookie beleid. Accepteren Lees meer

'Deze Accepteren Lees meer