Vlaamse Vereniging voor Motorvliegclubs

2010 09 29, VVMV-logo-6-RGB-600px.png

Hoevenen, 2 november 2011. In deze donkere herfstdagen wordt al volop het nieuwe vliegseizoen voorbereid. De laatste hand wordt gelegd aan het publiek maken via website en vliegclubs van de nieuwe vereniging Vlaamse Vereniging voor Motorvliegclubs (VVMV), opgericht op 27 maart 2010, die de belangen van de Vlaamse motorvliegers en de Vlaamse vliegclubs gaat verdedigen. Onvermijdelijk zijn een hele reeks lange en grondige voorbereidingen hieraan voorafgegaan. Hangar Flying sprak met de voorzitter, Marc Ghys.

De Vlaamse Vereniging voor Motorvliegclubs (VVMV) gaat de belangen van de Vlaamse motorvliegers en de Vlaamse vliegclubs verdedigen.

België is heden zoals geweten een complex bestuurd land. Dit is niet alleen op het vlak van de overheid, ook de vertegenwoordigers van de vliegsporten zijn dikwijls onduidelijk gestructureerd en, jammer genoeg, tevens vaak onbekend bij de piloten.

De Koninklijke Belgische Aeroclub (KBAC) is in principe enkel toegankelijk voor federaties waaronder de ULM federatie. Deze federatie heeft een bewezen, nationale organisatie uitgebouwd, maar PPL-ers worden de facto niet vertegenwoordigd. Andere federaties bij KBAC zijn o.a. de liga van Vlaamse Zweefvliegclubs, de Belgische Modelluchtvaart Liga en de Belgische Federatie Luchtvaart (PPL).

Sedert het begin van de verschillend staatshervormingen (1970) is België een federaal land waar de gewesten en de gemeenschappen een hele reeks bevoegdheden hebben overgenomen van de nationale regering. Vele van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden hebben een grote invloed op de werking van de Vlaamse vliegclubs en zijn luchtsportbeoefenaars, de piloten. Om ook op dit niveau vertegenwoordigd te zijn, staat voor volgend vliegseizoen de Vlaamse Vereniging voor MotorVliegclubs in de steigers.

Hangar Flying: Wat is eigenlijk de bedoeling van de VVMV?
Marc Ghys: Verschillende bevoegdheden zijn naar de gewesten en gemeenschappen overgeheveld sedert de opeenvolgende staatshervormingen. Om er maar enkele te noemen die van belang zijn voor de luchtsportclubs en haar leden: sport & cultuur, mobiliteit, onderwijs & wetenschap, ruimtelijke ordening & milieu, enz. In naam van de clubs en luchtsportbeoefenaars behartigen we hun belangen bij deze departementen van de Vlaamse Overheid.

Het belangrijkste is zeker wel de erkenning van onze sport bekomen bij het Vlaams ministerie van sport waar enkele luchtsporten in het decreet van 13 juli 2001 en het besluit van 5 december 2008 worden omschreven als ‘organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding’. Deze erkenning zal gebeuren door aan te sluiten bij de bestaande Vlaamse Cluster van Luchtsporten, VCL.

Aansluiting bij VCL kan een club ook helpen om binnen haar gemeente als sportvereniging erkend te worden in de sportraad en op deze manier gebruik te maken van infrastructuur die de gemeente ter beschikking stelt aan haar sportclubs. Daarnaast is VVMV een platform om onder clubs (voorzitters en bestuurders) en piloten ervaringen uit te wisselen, om met één stem te spreken. Dit niet alleen in Vlaanderen maar ook nationaal en verder.

Hangar Flying: Is dit niet het domein van andere organisaties zoals de KBAC?
Marc Ghys: Deze andere organisaties zijn nationaal georganiseerd, en zijn dikwijls niet vertrouwd met de regionale beperkingen, en opportuniteiten. Omdat we als sportvereniging erkenning zoeken onder de Vlaamse Cluster van Luchtsporten, kunnen we ook op steun rekenen van Bloso om onze activiteiten uit te bouwen. Niet te vergeten, nationale federaties zullen nooit erkend worden als gesprekspartner in Vlaanderen door de Vlaamse overheden!

We zijn dus complementair aan de KBAC, meer nog: via de BFL (Belgische Federatie voor Luchtvaart) maken we er deel van uit. Dit is voor ons zeer belangrijk aangezien de KBAC het eerste aanspreekpunt is voor de hogere overheden, zowel nationaal (DGLV) als Europees (FAI, EAS, EASA). Indien we als sportvereniging op de kaart willen staan, moeten we contacten hebben met de al deze nationale en internationale organisaties.

Hangar Flying: Wat gaan de ‘gewone’ piloten merken van jullie bestaan?
Marc Ghys: De piloten zijn heel belangrijk voor ons aangezien het succes zal staan of vallen met hun deelname. Piloten worden uitgenodigd actief deel te nemen aan het VVMV gebeuren. Vanzelfsprekend zal het sociale aspect hopelijk een belangrijke troef en rol gaan spelen voor jongere en oudere piloten. VVMV wil dus ook een ontmoetingsplaats zijn verder dan de eigen vliegclub.

We willen het vliegen terug op de kaart zetten als luchtSPORT, en niet louter als tijdsverdrijf. Dit gaan we doen door proberen acro-boxen te bekomen in Vlaanderen, maar ook door zelf activiteiten trachten te organiseren zoals Air Navigation Races. In deze ligt het accent niet op snelheid, maar op precisie van navigatie. Naast de eigen activiteiten zijn er natuurlijk al zeer veel zaken die de clubs zelf organiseren. We wensen deze te verzamelen op een kalender om er zo wat meer animo rond te creëren.

En last but not least is er onze sportverzekering. Dit is een volwaardige sportverzekering conform het decreet en besluit die de piloot dekt vanaf hij het huis verlaat om te gaan vliegen tot hij weer terug is. Ook deelname aan clubactiviteiten zoals een barbecue of een uitstap is gedekt. De verzekering dekt niet alleen lichamelijke schade (overlijden en invaliditeit), maar ook burgerlijke aansprakelijkheid.

Hangar Flying: En wat moet dit kosten?
Marc Ghys: Piloten kunnen lid worden op vrijwillige basis. Het zal allerminst een verplichting worden zoals bij de meeste andere sporten in Vlaanderen. Lidmaatschap zal 20 euro kosten. De sportverzekering 75 euro voor PPL-vliegers, 90 euro voor de helikopterpiloten en 130 euro voor ULM-piloten (voor + 65 is er een vermindering). Bijkomend wordt nog een verzekering rechtsbijstand aangeboden voor piloten en instructeurs, deze staat volledig los van de sportverzekering en kost 75 euro. Hoe meer piloten een sportverzekering afsluiten via ons, hoe meer middelen we zullen hebben om hun belangen te verdedigen en om activiteiten op te zetten, en hoe luider dat onze stem zal klinken!

Zie weldra www.vvmv.be
De VVMV plant deze winter in alle vliegclubs een voorstelling te geven. Volg de agenda van Hangar Flying om op de hoogte gehouden te worden!

Peter Snoeckx

Picture of Peter Snoeckx

Peter Snoeckx

is al meer dan dertig jaar actief in de lichte luchtvaart. Hij ging solo op z’n vijftiende in een Nederlands zweefvliegtuig. Ondertussen staan er meer dan 600 uur in z’n logboek, op zwevers, motorvliegtuigen (SE, ME, IFR), ULM’s en zelfs met parapente en paramotor. Peter was de initiatiefnemer van flyforfun.be, de site die sinds begin 2010 samenging met Hangar Flying.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, stemt u in met ons Privacy & Cookie beleid. Accepteren Lees meer

'Deze Accepteren Lees meer