Saint-Hubert neemt nieuwe start

_D3D4476.jpg

Saint-Hubert, 21 mei 2010. In aanwezigheid van minister André Antoine (CDh) werd in Saint-Hubert een contract met Idelux ondertekend. Een samenwerking met de Luxemburgse intercommunale Idelux (www.idelux.be) moet het vliegveld een nieuw elan bezorgen.

De ondertekening van de overeenkomst . V.l.n.r. Claude Bonmariage (burgemeester Saint-Hubert), André Antoine (vice-président et ministre du budget, des finances et des sports de la Communauté Française de Belgique), Elie Deblire (président Idelux), René Delcomminette (directeur général Idelux-Aive-Idelux Finances) en Luc Vuylsteke (président du comité exécutif de la Sowaer).

Luchtvaartkampen in hartje Ardennen
Het vliegveld van Saint-Hubert werd kort na de Eerste Wereldoorlog opgericht door Kap. Vl. José Orta. Midden in de Ardense bossen, op een plaats die allerminst aan luchtvaart deed denken, werd een perceel van 70 hectaren genivelleerd. In 1929 stonden er drie loodsen, een radiopost en een meteostation. Voor die tijd was het een zeer modern vliegveld. Orta had er een vliegschool en zijn broer Frans organiseerde in de ateliers het onderhoud en de herstelling van vliegtuigen, alsook de constructie van het Belgisch sportvliegtuig “Saint-Hubert”. Nachtlandingen waren er mogelijk dankzij petroleumlampen. Volgens de Guide des Aérodromes Belges van 1931 waren de openingsuren “en tout temps, toutefois”. Waar vinden we dat anno 2010 nog voor de Belgische sportvliegerij?

José Orta begon hier na de Eerste Wereldoorlog met een vliegschool. (Archief Jean-Pierre Lauwers)

Na de Tweede Wereldoorlog nam de pas opgerichte Regie der Luchtwegen (RLW) de exploitatie van het terrein op zich. En de luchtvaart die bloeide op Saint-Hubert. De overheid investeerde fors en de clubs en hun jonge leden kregen kansen. Saint-Hubert kreeg vooral naam als mekka voor de zweefvliegerij, velen herinneren zich de eenvoudige maar onvergetelijke zweefvliegkampen.

St.-Hubert werd na de Tweede Wereldoorlog een paradijs voor zweefvliegers. (Archief Frans Van Humbeek) 

Regionalisering
In 1992 werden de bevoegdheden van de RLW geregionaliseerd en de Franstalige gemeenschap kon een eigen plan uittekenen voor de toekomst van Saint-Hubert. In 2003 besliste de gemeenschapsregering om de uitbating van de infrastructuur van de publieke vliegvelden Cerfontaine, Saint-Hubert en Spa-La Sauvenière over te laten aan de SA Société Walonne des aéroports (Sowaer, www.sowaer.be). Voor Saint-Hubert richtte die in 2004 de SA Société de gestion de l’aérodrome de Saint-Hubert op. Het was ondermeer de taak van deze organisatie om te streven naar een veel grotere commerciële en toeristische ontwikkeling van het vliegveld en dus ook voor de hele regio. De Service Public de Wallonie (SPW) sloot een protocol met de SA Société de gestion de l’aérodrome zodat SPW nog de luchthavencommandant kon aanstellen, zorgen voor het onderhoud van de site, luchtvaartgebonden beslissingen kon nemen, enz.

De inbreng van Idelux
In de SA Société de gestion de l’aérodrome de Saint-Hubert behoudt Sowaer nu een belang van 30%, de intercommunale Idelux krijgt door het zopas ondertekende akkoord 70% van de aandelen. De Société de gestion kan nu zelf een luchthavencommandant aanstellen, in een overgangsfase (vijf jaar met een maximale verlenging van vijf jaar) blijft SPW de nieuwe commandant steunen in zijn functie. Via Randstad heeft Idelux inmiddels een vacature opengesteld voor vliegveldcommandant. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar iemand met voldoende kennis van de luchtvaart (PPL/CPL), een man of vrouw die tevens over grote commerciële talenten moet beschikken (www.jobscareer.be/scripts/vaczoeker/display-vacancy.asp?ID=12144783).

Het vliegveld van Saint-Hubert (EBSH) ligt op een hoogte van 563 meter en is daarmee het hoogst gelegen burgervliegveld van België. Er is momenteel een vacature voor vliegveldcommandant.

En de piloten?
De nieuwe structuur waarin het vliegveld van Saint-Hubert moet opereren is op zijn zachtst gezegd vrij complex. Hangar Flying peilde naar de mening van enkele gebruikers van het vliegveld. In een voorbereidende fase werd al heel wat met Idelux rond de tafel gezeten. De piloten die we konden spreken zijn duidelijk tevreden met het gemotiveerd Idelux-team dat luistert naar hun noden en er ook rekening mee houdt. Volgens Paul Blaude, de woordvoerder van de lokale clubs is Idelux “een team dat zich concentreert op de werkelijke noden en de ideeën duidelijk afweegt alvorens beslissingen te nemen. Ze beschikken ook over de noodzakelijke economische, toeristische en politieke contacten om het vliegveld van Saint-Hubert nieuw leven in te blazen”.

Het wordt ook als positief ervaren dat de hoofdbeslissingen nu in handen komen van de provincie Luxemburg. De nieuw benoemde voorzitter van de Société de gestion, Daniel Ledent, is sedert een twintigtal jaar beheerder van de Centre National de Vol à Voile (CNVV) en een fervent voorstander van het vliegveld. Daarenboven zal de nieuw benoemde commandant perfect moeten beantwoorden aan de ICAO-voorschriften, wat de communicatie met de piloten zeker ten goede zal komen.

Het nationaal zweefvliegcentrum (www.cnvv.be) heeft hier zijn thuisbasis. Zowel op het vliegveld als in de stad (www.sthubert.be) zijn er de komende maanden heel wat activiteiten gepland.

Saint-Hubert Internationaal?
De Waalse overheid ziet dat het goed gaat met Brussels South Charleroi Airport en Liège Airport en de kleinere Waalse vliegvelden moeten die positieve trend gaan volgen. De exploitatie van het vliegveld van Cerfontaine was al overgelaten aan de maatschappij Gravity Park (www.gravitypark.be). Hun inbreng zorgde voor een stijging van de vliegtuigbewegingen van 2.000 in het jaar 2007 naar meer dan 7.000 in 2009. Saint-Hubert moet binnen Europa een aantrekkingspool worden voor diverse luchtsporten. Zowel ULM’s, zwevers als motorvliegtuigen moeten er naast elkaar een plaats blijven behouden. Er wordt gesproken over een betonnen startbaan, momenteel is het vliegveld te veel gesloten omwille van de soms drassige start- en landingsbanen. Natuurlijk mag het vliegveld zijn groen karakter niet verliezen, dat is een van de sterktes van het plein en van de streek. De veiligheid van het luchtruim en de uitbating van enkele installaties op het vliegveld blijven natuurlijk verzekerd door Belgocontrol.

Mooie infrastructuur op een unieke, groene locatie.

Toerisme in Saint-Hubert
De investeringen in het vliegveld komen precies op het moment dat ook de stad Saint-Hubert investeert in haar toekomst, zoals in de vernieuwing van het plein voor de abdij. Burgemeester Claude Bonmariage (PS) benadrukte dat de vernieuwing en de toeristische ontwikkeling van de stad en het vliegveld prioriteiten zijn voor het stadsbestuur. Wat de luchtvaart betreft hebben ze de daad bij het woord gevoegd. De stad, die eigenaar is van het terrein, heeft de site voor maar liefst 99 jaar voor een symbolische euro verhuurd. Tot nu toe inde de stad jaarlijks 17.000 euro huur. Dankzij de beloofde steun van minister Antoine kan Sowaer daarenboven voor 3 miljoen euro investeren in het vliegveld, dat komt bovenop de 1,8 miljoen euro investeringen die de laatste tijd al zijn gerealiseerd. Omdat deze fase erg belangrijk en moeilijk is voor Saint-Hubert, belooft de regering om gedurende een periode van drie jaar eventuele verliezen van de SA Société de gestion de l’aérodrome voor haar rekening te nemen, tot een maximum van 100.000 euro. Idelux is duidelijk onder een goed gesternte aan haar taak begonnen.

Een van de nieuwe gebruikers van Saint-Hubert is de Eurocopter EC135 van Sud Air Ambulance (SAA). General Manager Gérard Mathieu: “In minder dan vijftien minuten kan onze helikoper om het even welke plaats in de provincie Luxemburg bereiken, maar natuurlijk is ons werkterrein niet beperkt tot deze regio. Idelux is ook een partner van SAA”.

Frans Van Humbeek
Foto’s: Paul Van Caesbroeck

 

Picture of Frans Van Humbeek

Frans Van Humbeek

is hoofdredacteur van Hangar Flying. Hij is freelance luchtvaartjournalist en auteur van verschillende luchtvaartboeken. Frans probeert zowat alle facetten van de Belgische luchtvaart op te volgen, maar zijn passie gaat vooral uit naar het luchtvaarterfgoed en de geschiedenis van de Belgische vliegvelden. Binnen het redactieteam van Hangar Flying zorgt hij ook voor de updates van www.aviationheritage.eu.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, stemt u in met ons Privacy & Cookie beleid. Accepteren Lees meer

'Deze Accepteren Lees meer