Belgische luchtvaart 2022 in cijfers

(Foto Tom Brinckman)

Brugge, 11 januari 2023. Het begin van een nieuw jaar is traditioneel ook het moment om de jaarcijfers van het afgelopen jaar te overlopen. Met 911.802 vluchten door het Belgische luchtruim en op de Belgische luchthavens is het duidelijk dat het luchtverkeer sinds de gezondheidscrisis weer op gang is gekomen. Het zijn nog niet de cijfers van het jaar 2019, maar de reacties zijn vanuit de luchthavens voorzichtig positief.

skeyes

Het verkeer in het Belgische luchtruim is in 2022 opnieuw toegenomen (+46% en route ten opzichte van 2021). Ook het verkeer op de Belgische luchthavens neemt gemiddeld toe, waarbij Brussels Airport tussen 2021 en 2022 de grootste stijging noteert (+51%).

Het verkeersniveau benadert almaar meer dat van voor de crisis, ondanks de piek van de omikron-variant in het jaarbegin en het conflict in Oekraïne vanaf februari. In 2022 bedraagt het verkeer in het Belgische luchtruim 81% van dat van 2019, wat overeenstemt met het Europese gemiddelde van 83%.

De luchthavens van Charleroi en Antwerpen boekten betere resultaten dan in 2019: +2% voor Charleroi en +13% voor Antwerpen. Ook het verkeer op de andere luchthavens benadert het niveau van 2019: 97% voor Kortrijk, 96% voor Oostende, 94% voor Luik en 76% voor Brussels Airport.

Maar voor skeyes zijn de cijfers die verwijzen naar de veiligheid de belangrijkste maatstaf. Op dat vlak heeft skeyes een uitstekend jaar achter de rug. Met geen enkel incident van categorie A (ernstig) en slechts één incident van categorie B (belangrijk) boekt skeyes één van de beste resultaten uit zijn geschiedenis. Al jarenlang hanteert skeyes een Just culture-beleid, Dit betekent dat elk voorval of incident in het luchtverkeer, hoe klein ook, wordt gemeld zodat er lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst. Uit de cijfers van de voorbije jaren blijkt dat de meldingscultuur haar vruchten afwerpt.

bron skeyes.

Brussels Airport

In 2022 verwelkomde Brussels Airport bijna 19 miljoen passagiers, een toename met 102% in vergelijking met 2021, en 72% van het niveau van voor de crisis. De eerste helft van het jaar werd nog sterk beïnvloed door de reisbeperkingen als gevolg van Covid, terwijl vanaf de zomer een zeer sterk herstel begon, met verschillende maanden waarin het niveau hoger lag dan 80% van het niveau van 2019. In 2022 kende de cargoafdeling, na een recordjaar in 2021 (+30%), een daling van 8% in de volumes om uit te komen op 776.000 ton. 

“Na twee moeilijke jaren, die getekend werden door de Covid-crisis en de reisbeperkingen, kende Brussels Airport in 2022 een zeer sterke groei. We zijn trots dat we in staat waren deze snelle groei goed op te vangen en dat we een dienstverlening van hoge kwaliteit konden blijven aanbieden aan onze passagiers, die opnieuw het plezier van het reizen konden herontdekken, zowel voor hun vakanties of om hun familie terug te zien, of voor zakenreizen,” zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Passagiersverkeer

In 2022 hebben 18.930.698 passagiers via Brussels Airport gereisd. Dit is een toename van 102% ten opzichte van 2021 (9,4 miljoen passagiers), en bijna 72% van het niveau van 2019 (26,4 miljoen passagiers). 

Na een eerste jaarhelft die nog sterk werd beïnvloed door de reisbeperkingen als gevolg van Covid, was er tijdens de zomermaanden een sterk herstel in het vakantieverkeer en het reizen om familie en vrienden te bezoeken, met passagiersaantallen die van juli tot oktober hoger waren dan 80%. Vanaf het najaar was er ook een duidelijk herstel van de zakenreizen, naast de groei van het aantal transferpassagiers op Brussels Airport, wat een zeer duidelijk herstel laat zien van de hub-activiteit, gelinkt aan Brussels Airlines en haar Star Alliance-partners. 

De tien meest bezochte landen in 2022 waren Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Portugal, de Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Marokko. Turkije, Griekenland en Marokko wisten hun recordniveaus van 2019 zelfs te overtreffen. 

Cargo

In 2022 bedroeg het totale vrachtvolume 775.721 ton, ofwel een daling met 8% ten opzichte van 2021. Het luchtvrachtvervoer op Brussels Airport kende een daling met 7% ten opzichte van 2021. Deze daling valt te verklaren door het feit dat 2021 een echt recordjaar was (+30%) voor de cargozone van Brussels Airport.  

In het segment volvracht noteerden we ook een terugloop met 13% ten opzichte van 2021. De vracht aan boord van passagiersvluchten is gestegen met 27% vanwege de continue stijging van het aantal passagiersvluchten. Tot slot noteerde het segment expressdiensten een daling van 13% ten opzichte van 2021. Algemeen gezien stonden de vrachtvolumes het gehele jaar onder druk als gevolg van de aanhoudende politieke spanningen, lockdowns in China, de dreigende recessie en de impact ervan op de e-commerce. 

Vluchten 

Het totale aantal vluchten is in 2022 met 51% gestegen ten opzichte van 2021, tot 178.930 vliegbewegingen. Dit aantal blijft echter 24% lager in vergelijking met 2019, voor de crisis. Het aantal passagiersvluchten is toegenomen met 73% ten opzichte van 2021, toen er nog veel beperkingen van kracht waren. In vergelijking met 2019 komt het aantal passagiersvluchten uit op 69%. Het aantal passagiers per vlucht is 135, ofwel een toename van bijna 4% ten opzichte van 2019. Een record voor Brussels Airport dat aantoont dat er grotere, modernere en stillere vliegtuigen worden ingezet, met een hogere bezettingsgraad. Het aantal cargovluchten is gedaald met 10% ten opzichte van 2021. 

Luchthaven Oostende-Brugge

Ook aan de kust heeft Luchthaven Oostende-Brugge er een uitstekend jaar opzitten. Het afgelopen jaar reisden 369.363 passagiers via de luchthaven. Op het vlak van cargo deed de luchthaven het opnieuw goed. Het verhandelde vrachtvolume bedroeg 51.000 ton.

Passagierscijfers

“Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er in 2022 weer volop gereisd worden. De luchthaven kan over het volledige jaar dan ook mooie passagierscijfers en een uitstekende bezettingsgraad optekenen”, zegt CEO Eric Dumas. “De zomermaanden waren opnieuw absolute topmaanden voor onze luchthaven. In juli, augustus en september verwelkomden we 140.000 passagiers.”

(Foto Tom Brinckman)

In totaal kreeg Oostende vorig jaar 369.363 passagiers over de vloer. Dat is een stijging van 67% ten opzichte van 2021 en opnieuw 81% van het aantal reizigers dat in 2019 via onze luchthaven reisden. « Een zeer mooi resultaat. In december verwelkomden we evenveel passagiers als in december 2019. Een mooie voorbode voor 2023 », zegt CEO Eric Dumas.

In 2023 wordt de Turkse bestemming Antalya opnieuw aan het vluchtschema toegevoegd. “In totaal kunnen reizigers opnieuw naar dertien Spaanse, Griekse en Turkse bestemmingen vliegen. We verwachten in 2023 minstens evenveel passagiers als dit jaar”, besluit Dumas.

Cargo

Het vrachtvervoer via Luchthaven Oostende-Brugge laat voor het derde jaar op rij een mooi resultaat optekenen. Dit jaar werd iets meer dan 51.000 ton vracht afgehandeld op onze luchthaven. “Het verhandelde vrachtvolume ligt dit jaar iets later dan vorig jaar. Toen handelde onze luchthaven 62.000 ton af. 2021 was dan ook wereldwijd een buitengewoon sterk jaar. Deze lichte daling hadden we verwacht en beperkt zich niet enkel tot onze luchthaven. De economische ontwikkelingen hebben wereldwijd gezorgd voor een licht lagere vraag naar luchtvrachtvervoer”, zegt Dumas.

“Met 51.000 ton halen we hetzelfde resultaat als in 2020 en merken we nog steeds een stijging van 107% in vergelijking met 2019 (24.700 ton). De investeringen door de luchthaven, afhandelaarsbedrijven en externe partners in de verdere ontwikkeling van het vrachtvervoer werpen duidelijk hun vruchten af. In het voorjaar zal ook de nieuwe cargoloods, die Versluys Logistics op onze luchthaven bouwt, opgeleverd worden. We verwachten dan ook dat de vrachtvolumes de volgende jaar verder zullen toenemen.”

“Egyptair en Qatar Airways blijven de belangrijkste cargomaatschappijen die onze luchthaven aanvliegen. Egyptair voerde dit jaar 30% meer vluchten uit via Luchthaven Oostende-Brugge in vergelijking met vorig jaar. De luchthaven ontving in 2022 met Mesk Air ook een nieuwe maatschappij die Oostende wekelijks aandoet. Daarnaast blijft onze luchthaven zeer aantrekkelijk voor humanitaire missies en kleinere vrachtvluchten met onder andere auto-onderdelen aan boord.”

Business Aviation

Het aantal zakenvluchten steeg het afgelopen jaar met 12% op Luchthaven Oostende-Brugge. “Business aviation is een belangrijke pijler voor onze luchthaven. Sinds 2019 beschikt onze luchthaven dankzij NSAC over een gloednieuwe Business Terminal. NSAC biedt zakenreizigers de snelheid, het comfort en de discretie die zij nodig hebben. Deze stijging is een mooie bekroning voor het harde werk en de investeringen van NSAC. Samen met NSAC zullen we onze luchthaven blijven promoten”, zegt Dumas.

In 2022 nam NSAC ook twaalf nieuwe General Aviation loodsen in gebruik. Deze loodsen zijn een enorme meerwaarde voor de General Aviation activiteiten op onze luchthaven en zullen ook nieuwe commerciële bedrijvigheid aantrekken van kleinere luchtvaartspelers.

Themabeeld Luchthaven Oostende-Brugge.

Luchthaven Antwerpen

Ook de Luchthaven Antwerpen heeft er een uitstekend jaar opzitten. De luchthaven verwelkomde vorig jaar 239.500 passagiers, dat is 63% meer dan in 2021. De business en private aviation tekende een stijging van 13% op in vergelijking met 2019. 

“Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er in 2022 weer volop gereisd worden. De luchthaven kan over het volledige jaar dan ook mooie passagierscijfers en een uitstekende bezettingsgraad optekenen”, zegt CEO Eric Dumas. “Tussen april en augustus verwelkomde onze luchthaven hetzelfde aantal passagiers als in 2019. Dat er opnieuw zorgeloos gereisd kon worden, was duidelijk zichtbaar.”

63% meer passagiers

In totaal verwelkomde de luchthaven vorig jaar 239.500 passagiers, een stijging van 63% ten opzichte van 2021 en opnieuw 79% van het aantal reizigers dat in 2019 via de luchthaven reisden. In september en oktober was de luchthaven vijf weken gesloten door de heraanleg van de start- en landingsbaan. Deze werken waren noodzakelijk om de vliegtuigen ook de volgende jaren op een veilige manier te laten landen en opstijgen.

(Foto Tom Brinckman)

« Deze werken waren essentieel voor de toekomst van de luchthaven. We zullen de volgende jaren dan ook de vruchten plukken van deze investeringen van de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM). Zonder de tijdelijke sluiting hadden we bijna evenveel passagiers als in 2019 verwelkomd. We zijn zeer tevreden en kijken vol goede moed naar 2023 », zegt Dumas. 

“Luchthaven Antwerpen heeft de doelstelling om tegen 2025 jaarlijks meer dan 310.000 passagiers te verwelkomen. De opstart van de route naar Bolzano met SkyAlps en de heropstart van de vluchten naar London City met Luxair in januari moeten hiertoe bijdragen”, zegt Dumas. “Ook de grotere en zuinigere toestellen die TUI fly in 2023 in gebruik zal nemen moeten ervoor zorgen dat nog meer reizigers via Antwerpen kunnen vertrekken. Verder blijven we sterk inzetten op route development en hopen wij de maatschappijen te kunnen overtuigen om van en naar Antwerpen te vliegen.”

Business aviation

Het business segment heeft dit jaar net geen recordjaar opgetekend. Zonder de werkzaamheden aan de runway zou de luchthaven in 2022 wel een record aantal zakenvluchten ontvangen hebben. Het afgelopen jaar ontving Antwerpen 14.034 zakenvluchten, een stijging van 7% in vergelijking met 2021. Ten opzichte van 2020 stijgt het aantal vluchten met +46%. Het recordjaar staat op 2019 met 14.389 bewegingen.

« De  markt heeft een snel herstel gekend na de coronapandemie. Dankzij de maatschappijen die privéjets inzetten zoals FlyingGroup, ASL Group en The Aviation Factory bloeit de business/private luchtvaart in Antwerpen als nooit tevoren. Dat Luchthaven Antwerpen een belangrijke zakenluchthaven is, wordt met deze groeicijfers nog maar eens bewezen », zegt CEO Eric Dumas.

11 bestemmingen in 2023

In 2023 kunnen reizigers vanuit Antwerpen naar elf bestemmingen vliegen. Deze bestemmingen worden aangeboden door vier luchtvaartmaatschappijen: TUI fly, ASL Fly Executive, SkyAlps en Luxair. 

(Foto Tom Brinckman)

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Er zijn in 2022 in totaal 30.518 bewegingen geteld, wat met 2021 vergeleken 8,2 procent meer vliegverkeer betekent. Een belangrijk deel omvatte de scholing en training van piloten. Vergeleken met de periode vóór de pandemie is er een lichte achterstand van 12 procent, iets positiever dan het wereldgemiddelde van -13 procent.

Het segment zaken- en commerciële luchtvaart, met 3.184 bewegingen van en naar het buitenland en bijna 10.000 passagiers, zit voor het tweede jaar op rij wel ruim boven het niveau van vóór corona, met een stijging van 14,5 procent. Het bewijst voor ons dat de passagiersluchtvaart met kleinere jets voor pakweg vijf tot tien personen bestendig marktaandeel heeft gewonnen van de ‘grote’ passagiersluchtvaart.

Liege Airport

Het jaar 2022 is een gemengd jaar voor de luchthaven van Luik, met een daling van het vrachtvervoer en een sterke stijging van het aantal passagiers. Met meer dan 1.140.060 ton cargo, staat Luik nog steeds aan de top in België en kan ze wedijveren met de Europese top. Wat de passagiersactiviteit betreft, heeft de luchthaven van Luik afgelopen jaar 166.898 passagiers verwelkomd, een stijging van 118% ten opzichte van 2021. 

Na twee uitzonderlijke jaren (2020 en 2021), met een groei van 50% en 1.140.060 ton vervoerde vracht in 2022 tegenover 1.412.498 ton in 2021, bevestigt Liege Airport zijn positie als eerste vrachtluchthaven van België.

(Foto Tom Brinckman)

“Na twee jaar van sterke groei in luchtvrachtcapaciteit en -aanbod (conversie van passagiersvliegtuigen naar vracht, reactivering van oudere vrachtvliegtuigen, sterke groei in e-commerce…), kent Liege Airport, zoals alle ‘vrachtluchthavens’, een daling ten opzichte van 2021 (-19%). Deze daling was voorspelbaar, gezien de geopolitieke instabiliteit door de oorlog in Oekraïne, de huidige wereldwijde spanningen en de Covid zero-strategie in China”, legt Laurent Jossart, CEO van Liege Airport, uit.

“Voor ons komen daar nog de herstructurering van Fedex en de stopzetting van de AirBridge Cargo activiteiten bij. De inflatie met dubbele cijfers had ook een aanzienlijke negatieve impact op de consumptie, de e-commerce en dus op de totale goederenstroom”, voegt Laurent Jossart eraan toe.

Het volume van de vervoerde goederen is ook beïnvloed door twee belangrijke parameters :

  • de hervatting van passagiersvluchten en dus van het vrachtvervoer;
  • een modale verschuiving van lucht- naar zeevervoer met het einde van de verstoringen in de maritieme logistieke keten en een sterke daling en terugkeer naar de normale tarieven voor zeevervoer na twee jaar van regelmatige stijging.

De gedetailleerde cijfers voor Charleroi Brussels-South hebben we bij publicatie nog niet ontvangen.

Picture of Tom Brinckman

Tom Brinckman

Is de Hangar Flying webmaster en afkomstig uit Sint-Michiels Brugge. Hij is actief als grafisch medewerker en freelance (pers)fotograaf. Op jonge leeftijd raakte hij gefascineerd door militaire en kleine luchtvaart. Die luchtvaartpassie combineerde hij samen met fotografie. Als fotograaf en reporter gaat hij op zoek naar sterke beelden en verhalen uit de Belgische luchtvaart. Je kan hem ook vaak op airshows in binnen - en buitenland vinden... of met de neus in een goed (luchtvaart)boek.

Ce site utilise des cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En continuant à surfer sur Internet, vous acceptez notre politique de confidentialité et d’utilisation de cookies. Accepter Lire Plus

'Ce Accepter Lire Plus