Pyloon voor lichtbaken

De pyloon in Zutendaal (Lichttorensteeg) dateert uit de pionierstijd van de burgerluchtvaart. Op die toren stond een zwaailicht als navigatiebaken op de route Brussel-Keulen. Jan Lantmeters stuurde ons volgende informatie : “Op 25 oktober 1937 schreef de Ontvanger van de Registratie der Domeinen van Bilzen (waaronder toen Zutendaal en Genk thuishoorden) aan Woudmeester Bodeux, dat het hem door de Belgische Staat toegestaan was een pyloon met de grond waarop hij stond te Zutendaal, te verkopen tegen 1000 Bef. Op 27 oktober schreef Genk aan alle aangesloten gemeenten dat op 30 oktober 1937 te 14u30 een vergadering te As doorging i.v.m. het oprichten van een uitkijktoren voor brand. Men schijnt eensgezind geweest te zijn om die pyloon voor het doel aan te kopen en op 3 november 1937 verzocht de gemeente Genk die pyloon op haar naam te registreren. Sinds 26 januari 1938 is deze toren samen met de 9 m2 grond waarop de toren staat de eigendom van de gemeente Genk. Uit rekeningen weten we dat de toren, toch zeker enkele jaren, dienst heeft gedaan als uitkijktoren voor het signaleren van bosbranden.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Burgerlijke Bescherming een sirene op de toren geplaatst. Iedere eerste donderdag van de maand loeide de sirene zoals alle sirenen in gans het land. Het was de maandelijkse controleoefening van de Burgerlijke Luchtbescherming, die vanuit Brussel werd bediend.
Op het einde van de jaren ’70 dreigde de gemeente Zutendaal de grond te onteigenen en de toren af te breken. Zover is het gelukkig niet gekomen.

Beelden: © Jan Lantmeeters, 08/2006
Datum registratie:
20/09/2006
Eigenaar:
Overheid
Adres:
Lichttorensteeg, Zutendaal

FEEDBACK

Ce site utilise des cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En continuant à surfer sur Internet, vous acceptez notre politique de confidentialité et d’utilisation de cookies. Accepter Lire Plus

'Ce Accepter Lire Plus