Graf van Raymond Lantin, Tiger Moth OO-EVL

Op 9 april 1961 gebeurde er een botsing in vlucht tussen twee vliegtuigen waarbij de twee piloten om het leven kwamen. Tiger Moth OO-EVL sleepte Rhönlerche OO-ZUZ en toen ze voldoende hoogte gewonnen hadden, haakte de piloot van de Rhönlerche zich los. Kort daarna kwamen de twee vliegtuigen met elkaar in botsing en stortten neer bij het vliegveld van Zwartberg.

Onderstaande info ontvangen van Jan Lantmeeters :

Een sombere dag voor de ‘Limburgse Vleugels’.

Twee vliegtuigen van Gemeentelijk Vliegplein Genk te pletter gestort in heide te Opglabbeek.

De twee zwaar verminkte piloten in hun geradbraakte toestellen omgekomen.

Zondagavond, te 17 u. 39 precies, zijn boven de heide te Opglabbeek een tweedekker en een zweefvliegtuig van het Gemeentelijk Vliegplein Genk met een harde klap op elkaar ingevlogen en naar beneden gestort. De twee inzittende piloten lieten, zwaar verminkt, hun leven in de geradbraakte toestellen.
Een tragische bijzonderheid kan het worden genoemd dat deze ramp – de meest ernstige in de geschiedenis van ’t vliegveld te Zwartberg – gebeurd is, nauwelijks enkele dagen nadat Gouverneur Roppe, bij de wijding van de toestellen dezer basis op Paasmaandag jl. de Limburgse vliegsport alle heil had gewenst.

Ongeval op 500 meter hoogte
Hoe het ongeval precies gebeurd is, zal het onderzoek moeten uitwijzen; er bevonden zich op het ogenblik van de ramp wel enkele mensen op het terras van het vliegveld, o.m. de echtgenote van een der verongelukte piloten, maar het is allemal zo bliksemsnel gegaan, dat het feit reeds voltrokken had, alvorens de getuigen het zich realiseren konden.
Gebruik makend van het helder vliegweer was er gisternamiddag een vrij grote drukte op het Gemeentelijk Vliegplein Genk, dat onder impuls van het gemeentebestuur van Genk en de leden van de vereniging ‘Limburgse Vleugels’ momenteel een bloeiperiode kent.
Omstreeks half-zes vertrok vanaf de startbaan de Tigermoth OO-EVL, een tweedekker die bestuurd werd door de 43-jarige Raymond Lantin, hoofdkondukteur van de gemeentelijke technische dienst te Genk, gehuwd en vader van twee kinderen, een ervaren piloot met reeds talrijke vlieguren op zijn aktief; het toestel voerde aan een kabel een zweefvliegtuig mee, de Rönlecher ZUZ, die bestuurd werd door de 17-jarige Xavier Delwaide, wonende op de Weg naar Beverst te Bilzen.
De start verliep normaal en, zoals gebruikelijk, vlogen beide toestellen tegen wind, in de richting van het stort der kolenmijn van Zwartberg.
Ongeveer boven het stort, op een hoogte van zowat 500 meter, moet het gebeurd zijn: nadat het zweeftoestel zich van de tweedekker had losgemaakt, heeft een van beide vliegtuigen ’n fatale bocht beschreven, zodat zij op elkaar zijn ingevlogen en naar beneden gestort.

Beide toestellen geradbraakt
Met gebroken vleugels zijn dan de twee vliegtuigen naar beneden gedwarreld, terwijl onderweg brokstukken van de romp verloren werden. Het zweeftoestel kwam terecht langs de baan Zwartberg-Opglabbeek, nagenoeg ter hoogte van ’t stort der koolmijn en voor de jeugdige, zwaar verminkte piloot, die tussen de warakstukken zat geklemd, was er geen redding meer. De Tigermoth beschreef nog een bocht door de lucht, maar stuikte even verder in de heide met de snuit in de grond, kantelde en vatte ogenblikkelijk vuur. Ook de piloot van dit toestel bleef op slag dood.
Ondertussen had het vuur zich over een groot gedeelte van de kale heidevlakte verspreid en kreeg de Genker brandweer, die in zeer korte tijd ter plaatse was, haar werk om het vuur te omschrijven. Het Dantesk toneel eindigde met wat verwrongen ijzer op de zwart geblakerde heidegrond.

Een zware tegenslag voor de vliegsport
De knal van de botsing had heelwat mensen opgeschrikt en de weg Zwartberg-Opglabbeek was dan ook spoedig overrompeld door kijklustigen. Gelukkig was de Genker politie snel ter plaatse en verscheen eveneens de rijkswacht, o.l.v. Kdt-Torfs en Adj. Flamey. Ook Burgemeester Bijnens van Genk, evenals zijn kabinetschef dhr. Theunissen, en talrijke overheidspersonen verschenen op de plaats van de ramp, terwijl zondagavond nog het parket van Tongeren werd verwacht.
Het hoeft wellicht niet gezegd dat deze ramp, van wie ingewijden nauwelijks kunnen begrijpen hoe zij gebeurde, een zware tegenslag is voor de vereniging ‘Limburgse Vleugels’, die in onze provincie pioniersjaren heeft doorgemaakt maar thans definitief was doorgebroken en een bleoitijd beleefde. Naast de materiële schade, die op 300.000 fr. wordt geraamd, is er bovenal het verlies van twee mensenlevens en ongetwijfeld ook de morele knak voor de vereniging.
L. Briers

Het Belang van Limburg, maandag 10 april 1961, blz. 1 en 2.

Gebroken Vleugels te Genk

Twee pioniers lieten hun leven voor moderne sport

In onze vorige editie hebben we uitvoerig relaas uitgebracht over een ongeval, dat feitelijk meer is dan een paar gewone doden op de weg. In de lentelucht boven het vliegveld van de ‘Limburgse Vleugels’ te Zwartberg kwamen een zweeftoestel en een sportvliegtuig van het type ‘Tigermoth’ met elkaar in botsing met het fatale gevolg, dat een vader van twee kinderen en een sympathieke jongeman van 17 jaar op slag werden gedood.
Misschien voelen de mensen van ‘Limburgse Vleugels’ het aan als een zware slag. De zo jeugdige als optimistische bladzijden van hun haast overmoedige annalen worden inderdaad aangevuld door een rouwrubriek: de eerste twee slachtoffers van hun moderne sport.
We denken hier aan de 17-jarige Xavier Delwaide van de weg naar Beverst te Bilzen, de zoon van de h. René Delwaide. Dit treffelijk gezin heeft vroeger reeds een zoontje jammerlijk weten verdrinken. Thans eiste de lucht een nieuw kind op. Xavier moest gisteren maandag zijn studies aan de Middelbare school hervatten. Hij was van jongsaf dankzij het hobby van zijn vader een fervent van de vliegsport. Hij liet op Heiwiek modeltoestellen starten en haalde onlangs met veel vrucht zijn diploma van zweefvlieger te St.-Hubert.
Zondagnamiddag vertrok hij per fiets van huis. Zijn vader, die omwille van een Kommuniefeest niet meekon naar zijn vertrouwd vliegveld te Zwartberg, merkte op: ‘Jongen niet te laat, he !’.
Xavier, die een ernstige knaap was, verzekerde zijn ouders dat hij om 19 uur zou vertrekken, omdat hij ’s anderendaags fit naar school wilde. Hij reed per fiets naar Zwartberg en had daar reeds een zweefvlucht achter de rug, toen het fatum hem samen met de piloot van zijn sleper uit het leven haalde.
We denken tevens aan de 43-jarige Raymond Lantin, hoofdkondukteur van de Gemeentelijke Technische Diensten te Genk en vader van twee kinderen. Een bekwaam piloot ! Hij kende zijn vak. Doch op 500 meter boven het mijnstort heeft wat gehaperd. De Tigermoth van de h. Lantin kwam in botsing met de zwever van Xavier Delwaide. Twee beloftevolle leden van de club bekochten het met een al te vroegtijdige dood. Hun offer moge een aansporing zijn voor de overige leden, om met des temeer voorzichtigheid zich te bekwamen in een sport, die onlangs nog met zoveel enthousiasme door Gouverneur Roppe en zijn dame werd aangemoedigd.
L. Sterken

Het Belang van Limburg, dinsdag 11 april 1961, blz. 1.

Raymond Lantin
x Irene Pansaerts
° Genk 17 augustus 1919
+ Genk 9 april 1961
Begrafenis: woensdag 12 april 1961 in de St.-Martinuskerk te Genk.
Sterfhuis: Stoffelbergstraat 5 (St.-Maartensberg), Genk.

Het Belang van Limburg, dinsdag 11 april 1961 blz. 9

Xavier Delwaide, student, lid van de Limburgse Vleugels
° Hasselt 26 maart 1943
+ Opglabbeek 9 april 1961
Begrafenis: donderdag 13 april 1961 in de St.-Mauritiuskerk te Bilzen.
Sterfhuis: Rooierweg 4, Bilzen.

Het Belang van Limburg, woensdag 12 april 1961 blz. 9

Piloot Raymond Lantin te grave gedragen te Genk

Men herinnert zich nog zeer duidelijk het ongeval dat zich voordeed op het gemeentelijk vliegveld te Zwartberg; waarbij 2 personen het leven lieten: Raymond Lantin, hoofdconducteur van de gemeentelijke technische diensten werd gisteren ten grave gedragen.
Er was een massale deelname uit alle maatschappelijke klassen zodat de begroeting aan het stoffelijk overschot op de Stoffelbergstraat diende stopgezet om de lijkdienst normaal te laten doorgaan.
Toen het stoffelijk overschot gelicht werd, werd een lijkrede uitgesproken door de h. Schepene Leo Bijnens als voorzitter van de Limburgse Vleugels waarna zich de lijkstoet vormde die zich naar de St. Martinuskerk begaf.
Vooaan een cordon van de politie onder commando van politie-commissaris inspecteur Buntinx, het cordon van de brandweer onder leiding van kapitein commandant Houben en nadien volgde op de schouders gedragen door de gemeente-werklieden het met de nationale driekleur bedekte stoffelijk overschot van wijlen piloot Lantin, terwijl piloten van de Limburgse Vleugels het ere-cordon vormden. Dan volgden de hoogste gemeente overheidspersonen en familieleden.
Meer dan 25 bloemstukken werden in de lijkstoet meegedragen.
In de hoofdkerk St. Martinus werd alzo voor een buitengewone deelname de lijkdienst opgedragen door Z.E.H. kapelaan Vendrix.
Op het gemeentelijk kerkhof werden er grafreden uitgesproken door Directeur irg. François in naam der technische dienst, door gemeenteraadslid Vandoren, als voorzitter Michel Bollen als voorzitter der lijnvissersvereniging : ‘De Mijnstreek’. Alzo betuigde de ganse Genker mijnstreek haar groot medevoelen met de verdwijning van een dynamische werkkracht en een sympathieke figuur waarvan het verscheiden zich al te onverwachts en al te vroegtijdig voordeed.

Het Belang van Limburg, donderdag 13 april 1961, blz. 5.

Beelden: ©Jan Lantmeeters, 07/2009
Datum gebeurtenis:
09/04/1961
Datum registratie:
12/06/2009
Eigenaar:
Overheid
Locatie:
Graf van Raymond Lantin, Tiger Moth OO-EVL
Adres:
Stedelijke begraafplaats Centrum, Hoogstraat, Genk
Lengtegraad:
5°30’24.1″E
Breedtegraad:
50°57’27.8″N

FEEDBACK

Ce site utilise des cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En continuant à surfer sur Internet, vous acceptez notre politique de confidentialité et d’utilisation de cookies. Accepter Lire Plus

'Ce Accepter Lire Plus