Graf Lt Charles Coomans

Op 18 april 1894 geboren in Nimy. Hij werd waarnemer. Overleden op 28 september 1918 in Houthulst/Klerken. Op 1 oktober 1918 begraven in De Panne/Duinhoek en op 13 juli 1922 in Elsene.

Charles Coomans
geboren 13 april 1894, overleden te Houthulst op 28 november 1918, grafconcessie (nr 2965) aangkocht in 1921. Het grafteken is 5 meter hoog, beeldhouwer Arsène Matton (1873-1953.) Het ontwerp is bewaard in het archief van de begraafplaats van Elsene, in het concessiedossier. Op de zerk staat boven de bronzen palmtak (teken van eeuwigheid) met rozen (liefde) liggende letters met het opschrift:
CHEVALIER DE/ L’ORDRE DE LEOPOLDE/ CHEVALIER DE/ L’ORDRE DE LA COURONNE/ CROIX DE GUERRE BELGE/ CROIX DE L IJZER/ DE LA LEGION D’HONNEUR/ CROIX DE BUERRE/ FRANCAISE/ MORT/ AU CHAMP/ D’HONNEUR/ LE 28 SEPTEMBRE 1918. Op de 4 meter hoge sokkel is een wit marm opschriftplaats bevestigd met:
CHARLES COOMANS/ LIEUTENANT-AVIATEUR/ 1894-1918, op de bovenzijde van de sokkel een fries van eenden in vlucht.
In briefwisseling met de gemeentelijke administratie (dossier op
begraafplaats) vraagt Jacques Coomans een omwisseling met het perceel van De Deken (nu 3 plaatsen verder): ‘de manière à pouvoir placer le monument qui doit s’ élever sur la tombe de mon fils, vers le milieu de la même parcelle et ce en vue d’ obtenir un meilleur effet esthétique.’ Dat werd toegestaan.

Uit databank gesneuvelden 14-18, documentatiecentrum Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel:
Charles Georges Nestor Coomans, geboren te Nimy,
Ouders: Jacques Jean Coomans en Rosalie Michaux,
1912 start militaire loopbaan in Kadettenschool, 20 december 1913 onderluitenant 8 ste regiment van Jagers te paard,
1915 luitenant,
later benoemd in luchtwezen,
luitenant piloot VI observator van de eenheid Militaire Luchtvaart, 7de smaldeel. In Houthulst schoot de vijand hem neer tijdens een gevaarlijke opdracht. Hij werd begraven op de militaire begraafplaats De Panne, en op 18 juli 1922 herbegraven te Elsene.

Hij stond bekend als rebel op de school van de cavalerie, maar toen de oorlog uitbrak kreeg hij de ene lofbetuiging na de andere. Hij was altijd de eerste vrijwilliger voor de gevaarlijke en moeilijke missies.
De Franse staat gaf hem eretekens voor zijn waardevolle fotografische informatie die hij tijdens zijn missies doorgaf aan de Franse troepen.

Foto en info © Anne-Mie Havermans

Beelden: © Frans Van Humbeek, 20/07/ 2009 | © Frans Van Humbeek, 20/07/ 2009
Datum gebeurtenis:
28/09/1918
Datum registratie:
28/03/2009
Adres:
Begraafplaats, Armand Fraiteurlaan

Nog geen locatie toegevoegd

FEEDBACK

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ce site utilise des cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En continuant à surfer sur Internet, vous acceptez notre politique de confidentialité et d’utilisation de cookies. Accepter Lire Plus