Graf Henri Jozef Sebrechts

Op de begraafplaats Silsburg (Onze-Lieve-Vrouwebedgraafplaats, Herentalsebaan 576) kwam Peter Dierckx nog een bijzonder goed geconserveerde gedenkzuil/graf tegen van Henri Jozef Sebrechts (1900-1927), luchtvaartpionier van Deurne. Het omvat naast een prachtige grote email-foto ook nog een metalen ornament waarin een tweedekker verwerkt is. Hierbij komt ook nog dat het epitaaf nog perfect leesbaar is. Bij de hoofdingang de linkse muur blijven volgen tot je bijna terug op straat staat, de zuil bevindt zich in perk I Noord. Als je voor het poortgebouw aan de ingang staat kun je het graf al zien aan de linkerzijde.

Op de website van ‘t Grafzerkje vonden we deze tekst : “Henri Jozef Sebrechts was leider van een vliegschool en een van de bekwaamste vliegers van zijn tijd. Hij kwam om tijdens de voorbereiding van een vliegmeeting in Deurne. Zoals de kranten toen schreven: « Sebrechts was een echte luchtacrobaat. Hij deed meerdere « looping the loops » voor de meer dan 300 belangstellenden, onder wie zijn echtgenote, die zo een « proefbeetje » kregen. Het vliegtuig dat Henri Jozef Sebrechts bestuurde stortte neer met de kop naar voren. Sebrechts was op slag dood ».

Info via Steven Volcakerts …
De Onze-Lieve-Vrouwe begraafplaats of ook wel Silsburg genoemd is de begraafplaats van Borgerhout maar ze ligt op het grondgebied van Deurne (zie ook het officiele adres : Herentalsebaan 576, 2100 Deurne). deze begraafplaats is niet gelegen aan een kerk. Een volledige uitleg over hoe dit komt kan je vinden op de website van het grafzerkje, hierbij het fragment :

Bij de scheiding van Deurne-Borgerhout had Borgerhout geen kerkhof. Voorlopig mochten de lijken van Borgerhout nog in Deurne worden begraven. Op 11 december 1841 vaardigde de gemeenteraad van Deurne echter een reglement uit waarbij het verboden werd aldaar nog lichamen te begraven zonder de toelating van de ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarop kocht Borgerhout in 1843-1844 in de Driehoekstraat 42 are grond aan om er een kerkhof in te richten. Het zou slechts korte tijd in gebruik blijven.

In 1860 of 1861 werd het onteigend voor de vestingwerken. Borgerhout kocht toen 68 are grond aan op het kerkhof van Sint-Willebrords. Na veel verzet werden in 1867 de lijken van het kerkhof van de Driehoekstraat overgebracht naar de begraafplaats van Sint-Willebrords. Spoedig bleek de plaats op het Sint Willebrordskerkhof echter te klein voor het toenemend aantal doden van de steeds maar groeiende bevolking van Borgerhout. In 1884 kocht de gemeente van baron De Vinck 4 ha 38 a 5 ca grond ten zuiden van de Herentalsebaan in Deurne voor 30.350 frank. Het nieuwe kerkhof van Borgerhout in Deurne werd op 23 april 1885 geopend. Naar de eigenaar van talrijke gronden aldaar kreeg de wijk de naam Silsburg. In 1890 kreeg het de naam van “Kerkhof van Onze Lieve Vrouw”.

Beelden: ©Steven Volckaerts, 09/01/2008 | ©Steven Volckaerts, 09/01/2008 | ©Leo Spiessens
Datum gebeurtenis:
25/06/1927
Datum registratie:
11/01/2008
Adres:
Onze-Lieve-Vrouwebegraafplaats, Herentalsebaan 576, Silsburg

FEEDBACK

Ce site utilise des cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En continuant à surfer sur Internet, vous acceptez notre politique de confidentialité et d’utilisation de cookies. Accepter Lire Plus