-A A +A

Crew C-47 Market Garden krijgt monument in Rhoode

Rhoode/Oud-Turnhout, 17 september 2010. Op 7 februari 2009 was uw Hangar Flying team erbij toen de Planehunters (www.hangarflying.be/nl/node/138), in samenwerking met de heemkundige kring Corsendonca én gesteund door diverse researchers, met professioneel materiaal een veld in Rhoode, een deelgemeente van Oud-Turnhout, onderzochten naar sporen van ‘een gecrashte C-47’ uit de Tweede Wereldoorlog.

Na bijna twee jaar intensief zoekwerk hebben de onderzoekers met zekerheid kunnen bepalen dat het om de 42-100879 gaat, een toestel dat op 19 september 1944 door Flak werd neergehaald. In de buurt van de crashsite wordt daarom een monument onthuld voor de onfortuinlijke bemanning van de Skytrain (1/Lt Romie Alexoff, 2/Lt Leonard Osborne, S/Sgt Orville Thompson en T/Sgt Hans Brunisholz).

De Skytrain vloog in het kader van operatie Market Garden. Na de zweefvliegtuigen gelost te hebben  was de formatie op de terugweg van Nederland naar Engeland via België. Uit de getuigenis van een wingman bleek dat de C-47 getroffen werd door Flak en er zich meteen een explosie voordeed achter de cockpit. Het toestel steeg enkele meters en dook daarna steil naar beneden. De cockpitbemanning was vermoedelijk op slag dood. Eén van de bemanningsleden, Orville Thompson, slaagde er nog in het toestel te verlaten, maar zijn parachute opende te laat waardoor hij vlak achter een kapel neerviel. Dit verklaart waarom er vlak na de crash slechts drie kruisjes bij het wrak stonden, een vierde kruisje stond achter de kapel.

De bemanningsleden werden ter plekke begraven, maar werden door de bezetter eerst van alle identificatie ontdaan. In 1946 slaagde een team uit de Verenigde Staten er toch in om de anonieme crew te identificeren. De stoffelijke overschotten rusten in België en de VS.

Kevin Cleynhens
Foto’s: Paul Van Caesbroeck